Oscar Galimardanov vs. Leonid Sheyngezikht 09.03.2020

Oscar Galimardanov vs. Leonid Sheyngezikht 09.03.2020 - M15 Kazan - Vergleich

SPIELE

09.03.201. Runde QualifikationOscar Galimardanov Leonid Sheyngezikht 6-3, 6-3 Russia M15 Kazan Halle Hart

MATCH STATS

Oscar GalimardanovLeonid Sheyngezikht
1st SERVE %37/54 (69%)39/59 (66%)
1st SERVE POINTS WON32/37 (86%)23/39 (59%)
2nd SERVE POINTS WON4/17 (24%)7/20 (35%)
BREAK POINTS WON4/11 (36%)1/2 (50%)
TOTAL RETURN POINTS WON29/59 (49%)18/54 (33%)
TOTAL POINTS WON65/113 (58%)48/113 (42%)
DOUBLE FAULTS65
ACES74

MATCH STATS

1
0-0Leonid Sheyngezikht Leonid Sheyngezikht serve
0-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP]
Oscar Galimardanov Oscar Galimardanov serve1-0
0-0
2-0Leonid Sheyngezikht Leonid Sheyngezikht serve
0-0, 0-15
Oscar Galimardanov Oscar Galimardanov serve2-1
0-0, 15-0, 30-0, 40-0
3-1Leonid Sheyngezikht Leonid Sheyngezikht serve
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP]
Oscar Galimardanov Oscar Galimardanov serve4-1
0-0
4-2Leonid Sheyngezikht Leonid Sheyngezikht serve
0-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP]
Oscar Galimardanov Oscar Galimardanov serve5-2
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP]
5-3Leonid Sheyngezikht Leonid Sheyngezikht serve
0-0
6-3
2
Oscar Galimardanov Oscar Galimardanov serve0-0
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP]
0-1Leonid Sheyngezikht Leonid Sheyngezikht serve
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP]
Oscar Galimardanov Oscar Galimardanov serve1-1
0-0
1-2Leonid Sheyngezikht Leonid Sheyngezikht serve
0-0, 15-0
Oscar Galimardanov Oscar Galimardanov serve2-2
0-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-A[BP]
2-3Leonid Sheyngezikht Leonid Sheyngezikht serve
0-0
Oscar Galimardanov Oscar Galimardanov serve4-2
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP]
4-3Leonid Sheyngezikht Leonid Sheyngezikht serve
0-0
Oscar Galimardanov Oscar Galimardanov serve5-3
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30
Oscar Galimardanov Oscar Galimardanov serve6-3
6-3

Oscar Galimardanov
Russland
24.04.00, 19 JahreNationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Bulgarien
04.11.00, 19 JahreLeonid Sheyngezikht
INFO: Klicken Sie auf den Namen des Spieler für detaillierte Statistiken

Oscar Galimardanov vs. Leonid Sheyngezikht - Direktduelle

09.03.201. Runde QualifikationOscar GalimardanovLeonid Sheyngezikht6-3, 6-3 SpieldetailsRussia M15 Kazan Halle Hart

Oscar Galimardanov - letzten Spiele

Russia M15 Kazan - Halle Hart
12.03.20
2. Runde
vs. David Jorda Sanchis6-73, 2-6 VerlorenSpieldetails
11.03.20
1. Runde
vs. Saida'Lo Saidkarimov6-3, 7-66 GewonnenSpieldetails
10.03.20
Qualifikation
vs. Viktor Nikitin6-4, 6-3 GewonnenSpieldetails
09.03.20
1. Runde Qualifikation
vs. Leonid Sheyngezikht6-3, 6-3 GewonnenSpieldetails
Tunisia M15 Monastir - Hartplatz
09.02.20
1. Runde Qualifikation
vs. Marco Mosciatti3-6, 1-6 VerlorenSpieldetails
Tunisia M15 Monastir - Hartplatz
02.02.20
1. Runde Qualifikation
vs. Jorge Martinez Martinez3-6, 4-6 VerlorenSpieldetails
Tunisia M15 Monastir - Hartplatz
27.01.20
2. Runde Qualifikation
vs. Mathys Erhard6-3, 6-4 GewonnenSpieldetails
27.01.20
Qualifikation
vs. Jorge Martinez Martinez1-6, 2-6 VerlorenSpieldetails
26.01.20
1. Runde Qualifikation
vs. Jake Hersey6-3, 6-1 GewonnenSpieldetails
Tunisia M15 Monastir - Hartplatz
01.12.19
1. Runde Qualifikation
vs. Petr Michnev6-4, 6-73, 3-10 VerlorenSpieldetails
Tunisia M15 Monastir - Hartplatz
24.11.19
1. Runde Qualifikation
vs. Nathan Han3-6, 6-3, 4-10 VerlorenSpieldetails
Turkey M15 Antalya - Sandplatz
22.10.19
Qualifikation
vs. Samuel Puskar6-72, 4-6 VerlorenSpieldetails
21.10.19
2. Runde Qualifikation
vs. Tomas Liska6-1, 3-6, 10-5 GewonnenSpieldetails
20.10.19
1. Runde Qualifikation
vs. Nabi Kustepe6-2, 6-0 GewonnenSpieldetails
Turkey M15 Antalya - Sandplatz
13.10.19
1. Runde Qualifikation
vs. Igor Saveljic1-6, 7-5, 3-10 VerlorenSpieldetails
Turkey M15 Antalya - Sandplatz
07.10.19
2. Runde Qualifikation
vs. Lynn Max Kempen6-3, 3-6, 7-10 VerlorenSpieldetails
06.10.19
1. Runde Qualifikation
vs. Gabriel Sanchez6-1, 6-2 GewonnenSpieldetails
Germany M15 Troisdorf - Sandplatz
06.05.19
Qualifikation
vs. Daniel Altmaier2-6, 0-6 VerlorenSpieldetails
06.05.19
1. Runde Qualifikation
vs. Karlo Cubelic3-6, 6-3, 10-6 GewonnenSpieldetails
Turkey M15 Antalya - Sandplatz
22.04.19
1. Runde Qualifikation
vs. Aleksei Khomich0-6, 2-6 VerlorenSpieldetails
Turkey Turkey F11 - Sandplatz
17.03.18
1. Runde Qualifikation
vs. Bulut Ozcelik2-6, 4-6 VerlorenSpieldetails
Germany Germany F3 - Teppich
28.01.18
1. Runde Qualifikation
vs. Tom Schonenberg1-6, 3-6 VerlorenSpieldetails
Germany Germany F7 - Sandplatz
10.07.17
1. Runde Qualifikation
vs. Marlon Vankan3-6, 4-6 VerlorenSpieldetails
Germany Germany F5 - Sandplatz
26.06.17
1. Runde Qualifikation
vs. Tillmann Erdbories4-6, 2-6 VerlorenSpieldetails
Germany Germany F2 - Teppich
16.01.17
1. Runde Qualifikation
vs. Mark-Flavius Andres6-3, 4-6, 4-6 VerlorenSpieldetails

Leonid Sheyngezikht - letzten Spiele

Russia M15 Kazan - Halle Hart
09.03.20
1. Runde Qualifikation
vs. Oscar Galimardanov3-6, 3-6 VerlorenSpieldetails
Russia M15 Kazan - Halle Hart
23.01.20
2. Runde
vs. Oleksii Krutykh5-7, 4-6 VerlorenSpieldetails
22.01.20
1. Runde
vs. Viktor Nikitin6-3, 5-7, 6-3 GewonnenSpieldetails
21.01.20
Qualifikation
vs. Alexandr Binda0-6, 6-2, 10-8 GewonnenSpieldetails
20.01.20
1. Runde Qualifikation
vs. Artem Zharkov6-1, 6-1 GewonnenSpieldetails
Kazakhstan M15 Shymkent - Sandplatz
19.09.19
2. Runde
vs. Vladimir Korolev4-6, 6-73 VerlorenSpieldetails
18.09.19
1. Runde
vs. Vladislav Sveridenko6-1, 6-3 GewonnenSpieldetails
17.09.19
Qualifikation
vs. Viacheslav Yulik6-1, 7-64 GewonnenSpieldetails
16.09.19
1. Runde Qualifikation
vs. Yerassyl Murat6-3, 6-3 GewonnenSpieldetails
Kazakhstan M15 Shymkent - Sandplatz
11.09.19
1. Runde
vs. Dostanbek Tashbulatov6-2, 4-6, 2-6 VerlorenSpieldetails
09.09.19
Qualifikation
vs. Victor Gurevich6-0, 6-1 GewonnenSpieldetails
09.09.19
1. Runde Qualifikation
vs. Artem Zharkov6-2, 6-3 GewonnenSpieldetails
Belarus M15 Minsk - Hartplatz
21.08.19
1. Runde
vs. Vadym Ursu1-6, 6-4, 0-6 VerlorenSpieldetails
20.08.19
Qualifikation
vs. Alexander Chepik6-3, 6-1 GewonnenSpieldetails
19.08.19
1. Runde Qualifikation
vs. James Mackinlay4-6, 6-2, 10-7 GewonnenSpieldetails
Georgia M15 Telavi - Sandplatz
01.08.19
2. Runde
vs. Yan Bondarevskiy4-6, 1-6 VerlorenSpieldetails
31.07.19
1. Runde
vs. Aliaksandr Liaonenka4-6, 6-2, 6-0 GewonnenSpieldetails
29.07.19
1. Runde Qualifikation
vs. Shonigmatjon Shofayziyev6-4, 6-1 GewonnenSpieldetails
29.07.19
Qualifikation
vs. David Chelidze6-2, 6-0 GewonnenSpieldetails
Georgia M15 Telavi - Sandplatz
22.07.19
1. Runde Qualifikation
vs. Ilia Liamkin6-3, 6-3 GewonnenSpieldetails
22.07.19
Qualifikation
vs. Timur Maulenov5-7, 4-6 VerlorenSpieldetails
Georgia M15 Telavi - Sandplatz
16.07.19
1. Runde
vs. Aleksandr Bulitski3-6, 3-6 VerlorenSpieldetails
Bulgaria M15 Sozopol - Hartplatz
08.05.19
1. Runde
vs. Alexander Donski5-7, 3-6 VerlorenSpieldetails
07.05.19
Qualifikation
vs. Vincentiu Andrei Niculescu6-0, 6-3 GewonnenSpieldetails
06.05.19
1. Runde Qualifikation
vs. Hristo Valeov6-4, 6-1 GewonnenSpieldetails
Portugal M15 Portimao - Hartplatz
12.03.19
1. Runde
vs. Evan Hoyt1-6, 2-6 VerlorenSpieldetails
Spain Spain F12 - Sandplatz
02.05.16
2. Runde Qualifikation
vs. Robert Ziganshin6-2, 6-1 GewonnenSpieldetails
02.05.16
Qualifikation
vs. Jordan Correia Passos Do Carmo3-6, 4-6 VerlorenSpieldetails
02.05.16
vs. Alex Haagmans6-1, 6-0 GewonnenSpieldetails
02.05.16
1. Runde Qualifikation
vs. Alejandro Agelet De Saracibar6-1, 6-0 GewonnenSpieldetails
<